Zaawansowane programowanie w języku C++

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • implementować semantykę przenoszenia w klasach
 • zapobiegać wyciekom pamięci
 • używać inteligentnych wskaźników
 • pisać generyczny kod wykorzystując szablony funkcji i klas, klasy cech i wytycznych
 • używać variadic templates
 • tworzyć struktury danych na etapie kompilacji - funkcje i stałe constexpr

Plan szkolenia

Move semantics

 • l-value vs. r-value
 • Referencje do r-value - T&&
 • Implementacja semantyki przenoszenia (move semantics) w klasach
 • Uniwersalne referencje - reference collapsing
 • Perfect forwarding

Zapobieganie wyciekom zasobów - technika RAII

 • Gwarancje odporności kodu na wyjątki
 • Idiom RAII (Resource Aquisition Is Initialization)

Inteligentne wskaźniki

 • Inteligentne wskaźniki - wstęp
 • std::unique_ptr
 • std::shared_ptr
 • std::weak_ptr
 • Dealokatory użytkownika

Programowanie generyczne - szablony

 • Wprowadzenie do programowania generycznego
 • Szablony funkcji i klas
 • Parametry szablonów
 • Specjalizacja szablonów
 • Programowanie generyczne z wykorzystaniem klas cech i wytycznych
 • Cechowanie typów - biblioteka <type_traits>
 • Statyczne asercje - praktyczne wykorzystanie
 • Technika SFINAE - optymalizacja implementacji w zależności od typów danych

Variadic templates

 • Szablony o dowolnej liczbie parametrów - parameter pack
 • Variadic templates - praktyczne wykorzystanie
 • Metaprogramowanie z wykorzystaniem krotek - std::tuple (opcjonalnie)
 • Operacje na krotkach z wykorzystaniem sekwencji indeksów (opcjonalnie)

Wyrażenia stałe - constexpr

 • Wyrażenia stałe w C++11/14
 • Praktyczne wykorzystanie constexpr - tworzenie struktur danych na etapie kompilacji

Wymagania

Opanowane podstawy programowania w języku C++

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych
zdalne
19-21.8.2024
3490 PLN Zgłoś udział

Pasuje Ci inny termin?

Wyślij zapytanie