Wzorce projektowe w języku C++

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się jak:

 • poprawić jakość tworzonego kodu obiektowego
 • stosować w praktyce zasady Clean Code i SOLID OOP
 • rozpoznać kontekst, w którym można zastosować odpowiedni wzorzec projektowy
 • skutecznie zaimplementować odpowiedni wzorzec
 • refaktoryzować kod legacy do odpowiednich wzorców (Refaktoring do Patterns)

Plan szkolenia

S.O.L.I.D. OOP

 • Rodzaje polimorfizmu w nowoczesnym C++
  • Polimorfizm dynamiczny - metody wirtualne i dziedziczenie
  • Polimorfizm statyczny - szablony
  • Wykorzystanie std::variant<Ts...>
  • "Duck typing" - wrappery polimorficzne wykorzystujące technikę "type erasure"
 • Dependency Injection
  • Technika wstrzykiwania zależności
  • Biblioteki DI w C++
 • Zasady dobrego programowania obiektowego - SOLID OOP
  • SRP - Single Responsibility Principle
  • OCP - Open/Close Principle
  • LSP - Liskov Substitution Principle
  • ISP - Interface Segregation Principle
  • DSP - Dependancy Inversion Principle

Wprowadzenie do wzorców projektowych

 • Definicja wzorca projektowego
 • Atrybuty wzorca

Konstrukcyjne wzorce projektowe

 • Fabryki
  • Factory Method
  • Abstract Factory
 • Builder
 • Prototype
 • Singleton

Strukturalne wzorce projektowe

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Flyweight
 • Façade
 • Proxy

Behawioralne wzorce projektowe

 • Template Method
 • Strategy
 • State
 • Wzorce obsługi zdarzeń
  • Chain of Responsibility
  • Observer
 • Command
 • Memento
 • Iterator
 • Mediator
 • Visitor

Wymagania

Opanowane podstawy programowania w języku C++

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem