Programowanie wielowątkowe w języku C++

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • tworzyć, łączyć oraz kończyć wątki
 • synchronizować dostęp do współdzielonych zasobów (muteksy, zmienne warunkowe, zmienne atomowe, itp.)
 • wyłapywać i unikać błędów, takich jak race condition, deadlock, itp.
 • tworzyć bezpieczne wielowątkowo struktury danych (thread-safe queue) i wykorzystać je do implementacji wzorca Producer-Consumer
 • implementować wzorce projektowe Thread Pool i Active Object

Plan szkolenia

Wprowadzenie do programowanie współbieżnego

 • Procesy oraz wątki
 • Podstawowe pojęcia: poprawność programu, wyścig, wzajemne wykluczenie, żywotność, zagłodzenie wątków, zakleszczenie

Zarządzanie wątkami

 • Klasa std::thread
 • Tworzenie i uruchamianie zadań w osobnych wątkach
 • Łączenie i odłączanie wątków - implementacja RAII dla wątków
 • Grupowanie wątków - przechowywanie wątków w kontenerach standardowych
 • Wątki sprzętowe
 • Bezpieczna obsługa wyjątków w wątkach - std::exception_ptr

Synchronizacja wątków - muteksy

 • Koncepty obiektów blokowalnych
 • Muteksy w bibliotece standardowej
  • Klasy std::mutex, std::timed_mutex, std::shared_mutex
  • Wersje rekursywne muteksów
 • Zarządzanie blokadami - klasy std::lock_guard<Mutex> oraz std::unique_lock<Mutex>
 • Synchronizacja dostępu do obiektów za pomocą muteksów - wzorzec Monitor
 • Unikanie zakleszczeń - funkcja std::lock()
 • Blokady współdzielone - implementacja problemów typu readers-writers

Synchronizacja zdarzeń między wątkami

 • Busy waits - flagi atomowe
 • Idle waits - blokady warunkowe
 • Mechanizmy komunikacji między wątkami
  • Busy waits - zmienne atomowe
  • Idle waits - zmienne warunkowe - klasa std::condition_variable
 • Implementacja klasy ThreadSafeQueue oraz wzorca Producer-Consumer

Leniwa inicjalizacja obiektów

 • Jednokrotna inicjalizacja - implementacja thread-safe wzorców Singleton oraz Virtual Proxy

Wstęp do typów atomowych

 • Klasa std::atomic<T>
 • Semantyka Acquire-Release operacji synchronizujących
 • Model pamięci w C++11
 • Algorytmy i struktury danych lock-free - wstęp

Funkcje wywoływane asynchronicznie

 • Wywołania asynchroniczne funkcji z wykorzystaniem biblioteki standardowej - std::async()
 • Uruchamianie zadań asynchronicznych - klasa std::packaged_task
 • Odczytywanie wyników zwracanych przez funkcje asynchroniczne - obiekty typu future
 • Mechanizm komunikacji między wątkami za pomocą klasy std::promise

Podstawowe wzorce programowania współbieżnego

 • Thread Pool
 • Active Object

Wymagania

Opanowane tematy ze szkolenia Programowanie w języku C++.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych
Zdalne
27-29.5.2024
3490 PLN Zgłoś udział
zdalne
4-6.9.2024
3490 PLN Zgłoś udział

Pasuje Ci inny termin?

Wyślij zapytanie