Programowanie w C++17

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • nowe elementy języka C++ i biblioteki standardowej wprowadzone w standardzie C++17
 • structured bindings dla krotek, struktur i typów użytkownika (tuple protocol)
 • instrukcje sterujące z sekcją inicjującą
 • zastosowanie constexpr if w kodzie generycznym
 • nowości w szablonach C++, takie jak mechanizm dedukcji parametrów dla klas szablonowych (CTAD) i wyrażenia fold
 • nowe typy dostępne w bibliotece standardowej std::string_view, std::optional, std::any i std::variant
 • algorytmy współbieżne - Parallel STL

Plan szkolenia

C++17 - nowe elementy języka

 • Structured bindings
 • Instrukcje if oraz switch z inicjalizatorami zmiennych
 • constexpr if
 • Statyczne składowe inline
 • Agregaty i dziedziczenie
 • Copy Elision i RVO
 • Nowe atrybuty
 • Zagnieżdżone przestrzenie nazw
 • Wyrażenia lambda w C++17

C++17 - nowości w metaprogramowaniu

 • Dedukcja argumentów szablonu klasy
 • Wyrażenia fold
 • Pack expansion z deklaracją using
 • Parametry szablonu z auto
 • Variable templates z auto
 • Rozszerzenia C++17 w bibliotece type_traits
 • Nowe narzędzia - std::invoke, itp.

C++17 - nowości w bibliotece standardowej

 • Klasa std::string_view
 • std::optional
 • Typ wariantowy std::variant i mechanizm wizytacji
 • Obiekty dynamiczne - std::any
 • Typ std::byte
 • Obsługa plików w C++17
 • Nowe funkcji konwersji
 • Rozszerzenia w bibliotece wielowątkowości - std::scoped_lock i std::shared_lock

STL w C++17

 • Nowe algorytmy STL w C++17
 • Algorytmy współbieżne - Parallel Execution Policies

C++20 and beyond

 • Concepts
 • Ranges
 • Coroutines
 • Metaclasses

Wymagania

Szkolenie przeznaczone dla osób znających standard C++11/14.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych
zdalne
12-14.8.2024
3490 PLN Zgłoś udział

Pasuje Ci inny termin?

Wyślij zapytanie