Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Programowanie wielowątkowe w języku C++ / 5 - 7 lutego 2024 / Zdalne

Cena: 3490 PLN