Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Programowanie w C++17 / 15 - 17 stycznia 2024 / Zdalne

Cena: 2990 PLN