Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym

Test-Driven Development w języku Python / 28 - 30 sierpnia 2024 / zdalne

Cena: 3490 PLN