Zgłoszenie zainteresowania szkoleniem zamkniętym

Test-Driven Development w języku Python

Przygotujemy ofertę szkolenia dopasowanego do opisanych potrzeb.