Zaawansowane programowanie w języku C#

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane dla programistów C# chcących udoskonalić swoje umiejętności tworzenia profesjonalnego i niezawodnego kodu dla platformy .NET 4.5. Omawiane są między innymi zagadnienia: LINQ, programowania współbieżnego, dynamicznych typów danych DLR oraz praktycznego wykorzystania API refleksji.

Plan szkolenia

Technologia LINQ

 • Architektura LINQ
 • LINQ i kolekcje obiektów - LINQ-to-Objects
 • Przegląd operatorów LINQ
 • Tworzenie zaawansowanych zapytań LINQ - złączenia i grupowania wyników zapytań
 • LINQ-to-XML API
 • Expression Trees API - drzewa wyrażeń

Refleksje

 • API refleksji
 • Atrybuty zestawów .NET
 • Praca z informacjami o typach, składowych lub zdarzeniach
 • Programowanie dynamiczne z wykorzystaniem refleksji
 • Implementacja pluginów w C#

Programowanie dynamiczne w C#

 • DLR oraz wiązania dynamiczne (dynamic binding)
 • Implementacja obiektów dynamicznych (np. ExpandoObject)
 • Interoperacyjność z językami dynamicznymi - import skryptów Pythona

Procesy i domeny aplikacji

 • Procesy, domeny aplikacji oraz zestawy CLR
 • Domeny aplikacji
  • tworzenie domen aplikacji
  • komunikacja między domenami aplikacji
  • domeny aplikacji i wątki CLR
  • sandboxing domen aplikacji - tworzenie bezpiecznego środowiska dla pluginów

Programowanie wielowątkowe i asynchroniczne

 • Parallel Extensions - klasa Parallel
 • Parallel LINQ - PLINQ
 • Task Parallel Library
  • klasa Task
  • kontynuacje zadań
  • kooperatywny model anulowania zadań
 • Metody asynchroniczne w C# - async - await
 • Kolekcje thread-safe w .NET Framework

Wymagania

Dobra znajomość tematów ze szkolenia Programowanie w języku C#

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Wycena szkolenia zamkniętego

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta.

Klient zapewnia salę szkoleniową i sprzęt.

Zapytaj o termin i cenę
Wycena szkolenia zdalnego

Szkolenie live online. Warsztaty z trenerem.

Zapytaj o termin i cenę
Terminy szkoleń otwartych

Brak terminu?

Zgłoś zainteresowanie szkoleniem